فراورده های کاکائوی در لپ لپ

فراورده های کاکائوی در لپ لپ

درخت کاکائو در اصل از آمریکای حنوبی است، و در میان تمدنهای این قسمت از دنیا همچون آزتک ها، قبل از آن که سروکله اروپاییان پیدا شود، اهمیت زیادی داشت، تا جایی که نوشیندنی مورد علاقه و همیشگی شاه آزتک و درباریانش بود. در دنیای مدرن، کاکائو اهمیت جهانی پیدا کرده است، ولی جالب است بدانید که قسمت اعظم کاکائوی جهان و بهترین کیفیت آن اکنون درآفریقا در ساحل عاج.