درباره ما

برند لُپ لُپ برای اولین بار در سال ۱۳۷۹ با عرضه محصولات شکلاتی و کاکائویی به بازار آمد. لُپ لُپ در مدتی کوتاه چنان محبوب شد که علیرغم وجود محصولات داخل و خارجی مشابه در بازار، لُپ لُپ نامی عام برای محصولاتی از این دست شد و تا امروز بسیاری مردم کلمه لُپ لُپ را برای هر نوع محصول جایزه دار مشابه به کار می برند. چیزی که مشابه اش را در مورد برندهای مشهور دیگری نیز دیده ایم.

این نکته از سویی موفقیت کم نظیر این برند و محبوبیت آن را نشان می دهد؛ از سوی دیگه اما، همین نکته راه را برای سوء استفاده بسیاری از محصولات کم کیفیت یا بی کیفیت مشابه باز کرده است.

سوی دیگه اما، همین نکته راه را برای سوء استفاده بسیاری از محصولات کم کیفیت یا بی کیفیت مشابه باز کرده است. بسیاری از این محصولات با نام لُپ لُپ به فروش می رسند، بدون این که هیچ گونه ارتباطی با لُپ لُپ واقعی داشته باشند. به همین دلیل، همیشه هنگام خرید محصولات لُپ لُپ دقت کنید که محصول مورد نظر لوگو فارسی ( ) و لوگوی انگلیسی ( ) را داشته باشد! فقط یک لُپ لُپ واقعی وجود دارد و آن هم لُپ لُپ با آرم و لوگوی فارسی و انگلیسی لُپ لُپ است!